De Overdracht

“Op het hoogtepunt ben ik gestopt met Kies voor Leven”

Het is de kunst om op het hoogtepunt te stoppen met je levenswerk en dat is precies wat ik heb gedaan. Na 10 jaar ontstellend hard en volkomen belangeloos gewerkt te hebben aan het creëren van hartveilige zes-minuten-zones overal in Nederland (en ook in België en Duitsland), heb ik op dinsdag 26 februari 2013, op het hóógst haalbare niveau, de ideële Stichting Kies voor Leven overgedragen aan de Hartstichting.

Alle doelen die ik mij bij de aanvang in 2002 heb gesteld zijn bereikt: de AED (Automatische Externe Defibrillator) is in korte tijd gemeengoed geworden in het straatbeeld van Nederland; AED scholing is volkomen geïntegreerd in de opleidingen; er is een goed en eenduidig landelijk werkend reanimatie oproep netwerk én wij zijn in november 2012 uitgeroepen tot het béste goede doel van Nederland in de categorie gezondheidszorg.

Een ander, niet onbelangrijk motief om het stokje over te dragen is het feit dat de Hartstichting in 2007 haar ‘zes minuten campagne’ lanceerde. Dit zorgde voor een ongekende boost in het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van AED's. En omdat ik de noodzaak tot méér samenwerking van goede doelen (die voor dezelfde doelgroep opkomen) ten volle onderschrijf, was de tijd voor mij aangebroken om Stichting Kies voor Leven over te dragen en te ontbinden en andere wegen in vrijetijdsbesteding voor mijzelf te verkennen.

Op de dag van mijn vijf-en-zeventigste verjaardag, op dinsdag 26 februari 2013, heb ik afscheid genomen van Stichting Kies voor Leven. Rond 13.30 uur die dag heb ik mijn levenswerk overgedragen aan Hans Stam, algemeen directeur van de Hartstichting. Ik ben benoemd tot “Ambassadeur van de Hartstichting”.

Op ons verzoek is Stichting Kies voor Leven per zaterdag 1 juni 2013 door de KvK ontbonden als rechtspersoon.

Met een HARTelijke groet,

Toon Hermsen
Oprichter/(oud)voorzitter Stichting Kies voor Leven

Terugkijken Naar de ‘terugblik’ pagina »

Omdat alle doelen die ik me in 2002 heb gesteld zijn bereikt, heb ik op dinsdag 26 februari 2013 (op mijn 75e verjaardag) mijn levenswerk overgedragen aan de Hartstichting.

    Toon Hermsen stopt

    Tien jaar lang werkte hij belangeloos aan het creëren van hartveilige 6-minuten-zones overal in Nederland. Nu hij afscheid neemt van zijn levenswerk kan een terugblik niet uitblijven.

    Beste goede doel

    Na een eervolle derde plek in 2011 is Stichting Kies voor Leven uit Mill op 12 november 2012 benoemd tot het béste goede doel van Nederland in de categorie Gezondheidszorg.