Controle AED

Controle AED is van levensbelang

Controle AED is van levensbelang

Het aantal AED‘s (defibrillatoren) in ons land neemt toe. Maar alleen met de aanschaf ervan bent u er niet. Door slecht onderhoud van AED‘s bestaat de kans dat deze niet werken op het moment dat ze nodig zijn om te reanimeren. Controleer ze dus regelmatig!

Reanimatierichtlijnen worden elke vijf jaar aangepast, zodat nieuwe onderzoeksresultaten erin meegenomen kunnen worden. De laatste update heeft in 2016 plaatsgevonden. In deze vernieuwde versie is er niet voor niets extra aandacht voor de zogenoemde Automatische Externe Defibrillator (AED). Deze vergroot namelijk de overlevingskansen. Wanneer binnen vijf à zes minuten een AED wordt gebruikt, stijgt de overlevingskans na een circulatiestilstand (hartstilstand) met 50% tot 70%. Daarom zal de meldkamercentralist tegenwoordig altijd vragen naar een AED.

Batterij en elektroden van AED hebben houdbaarheidsdatum
Bij AED‘s komt het regelmatig voor dat de batterijen leeg raken of de elektroden na verloop van tijd niet meer werken. De batterij en de elektroden hebben namelijk een beperkte houdbaarheidsdatum. Het vervangen van een batterij tijdens een calamiteit kan noodlottig zijn. Naast de batterij moeten ook de elektroden gecheckt worden. Het plakmiddel kan uitdrogen. Een jaarlijkse check ligt daarom voor de hand. Vaak weten organisaties niet dat het apparaat ook onderhoud nodig heeft of willen ze de onderhoudskosten (in de vorm van een servicecontract) niet betalen. Maar als er iets mis is met het apparaat, is iemand met een hartprobleem niet meer te helpen.

Sluit een servicecontract met leverancier voor juiste check
Veel AED-leveranciers bieden aan AED-beheerders zogenoemde onderhoudscontracten aan. Met zo’n contract verzorgt de leverancier de volgende acties:

  • onderhoud waarbij de AED wordt doorgemeten;
  • het vervangen van de elektroden;
  • het vervangen van een nieuwe accu of batterij(en);
  • een vervangende AED tijdens het onderhoud;
  • na inzet wordt de AED opnieuw gebruiksklaar gemaakt.

Hoewel er in Nederland steeds meer AED‘s in het straatbeeld verschijnen, is er veel achterstallig onderhoud waardoor volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg het functioneren van een derde van de apparaten twijfelachtig is. Ook zijn niet alle apparaten aangemeld zodat de meldkamer niet altijd naar de dichtstbijzijnde AED kan verwijzen. Overigens is er geen officiële onderhoudsplicht of certificering. Elke onderneming is wél verplicht om voldoende bedrijfshulpverleners in huis te hebben. Burgerhulpverleners verlenen eerste hulp bij ongevallen en moeten ook kunnen reanimeren.

Bron: www.kiesvoorleven.nl

Gerelateerde berichten