Privacyproof

Stichting Kies voor Leven is privacy-proof!

Stichting Kies voor Leven scherpt privacyregels aan

De digitale wereld verandert. Continue en met een enorme snelheid. Daarom hebben de Europese Commissie en het Europees Parlement besloten dat de huidige privacywetgeving niet langer toereikend is. In 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe wet ook gehandhaafd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Voorheen werkte Stichting Kies voor Leven volgens de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 gaan de nieuwe privacyregels in. In onze aangescherpte privacyverklaring staat welke persoonsgegevens Stichting Kies voor Leven verwerkt, hoe we met persoonsgegevens omgaan en wat we doen om die te beschermen. Ook geeft de privacyverklaring aan welke privacyrechten personen en ondernemers hebben en hoe zij aanspraak op deze rechten kunnen maken.

Omgaan met persoonsgegevens
Privacy is voor Stichting Kies voor Leven al heel lang een belangrijk onderwerp. Dat blijft het ook nadat de nieuwe regels van kracht zijn geworden. De nationaal operende Stichting Kies voor Leven is een professionele en betrouwbare organisatie die integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens hoort daarbij en is onlosmakelijk verbonden met onze missie: “Samen werken aan een hartveilige leefomgeving.” U kunt erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij Stichting Kies voor Leven in goede handen zijn.

Gerelateerde berichten