De Overdracht

Stokje overgedragen aan de Hartstichting

Op het hoogtepunt van mijn ideële missie heb ik het stokje van mijn levenswerk overgedragen aan de Hartstichting. Na vanaf 2003 ontstellend hard en volkomen belangeloos gewerkt te hebben aan het creëren van hartveilige 6-minutenzones overal in Nederland (en daarbuiten), heb ik op dinsdag 26 februari 2013, op het hóógst haalbare niveau, de ideële Stichting Kies voor Leven overgegeven aan de Hartstichting.

Alle doelen die ik mij bij de aanvang in 2002 heb gesteld zijn in gang gezet: de AED (Automatische Externe Defibrillator) is in korte tijd gemeengoed geworden in het straatbeeld van Nederland; AED scholing is volkomen geïntegreerd in de opleidingen; er is een goed en eenduidig landelijk werkend reanimatie oproep netwerk én wij zijn in november 2012 uitgeroepen tot het béste goede doel van Nederland in de categorie gezondheidszorg.

Een ander, niet onbelangrijk, motief om het stokje van mijn geesteskindje over te dragen is het feit dat de Hartstichting in 2007 - na vele gesprekken met ondertgetekende - haar ‘zes minuten campagne’ lanceerde. Dit zorgde voor een ongekende boost in het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van AED’s. En omdat ik de noodzaak tot méér samenwerking van goede doelen (die voor dezelfde doelgroep opkomen) ten volle onderschrijf, was de tijd voor mij aangebroken om het stokje van mijn missie aan de Hartstichting aan te reiken en op een wat minder tijdvergende manier door te gaan met de Stichting Kies voor Leven.

Op de dag van mijn vijf-en-zeventigste verjaardag, op dinsdag 26 februari 2013, heb ik het stokje van de Stichting Kies voor Leven overgedragen aan Hans Stam, algemeen directeur van de Hartstichting. Ik ben benoemd tot “Ambassadeur van de Hartstichting”.

Hier is een artikel te lezen op Omroep Brabant

Met een HARTelijke groet,

Toon Hermsen
Oprichter/voorzitter Stichting Kies voor Leven

Terugkijken Naar de ‘nieuws’ pagina »

Op dinsdag 26 februari 2013 (op mijn 75e verjaardag) heb ik stokje van mijn levenswerk overgegegeven aan de Hartstichting. Samen gaan we verder met het creëren van hartveilige 6-minutenzones.

    Samenwerking Hartstichting

    Mijn levensmissie heb ik aan de Hartstichting doorgegeven. Als Ambassadeur van de Hartstichting gaan we samen verder met het uitdragen van onze missie.

    Beste goede doel

    Na een eervolle derde plek in 2011 is Stichting Kies voor Leven uit Mill op 12 november 2012 benoemd tot het béste goede doel van Nederland in de categorie Gezondheidszorg.